Dat is het Risico

 

Er wordt alles aan gedaan om financiële crises te vermijden door risico’s te managen. Risicobeheersing lijkt een obsessie geworden.

Eén van de oorzaken dat er op dit terrein weinig succes geboekt wordt is dat we risico niet goed interpreteren en er te technocratisch, modelmatig, mee omgaan. Maar we krijgen oog voor ons economisch gedrag, waarbij irrationaliteit en emoties aan de orde komen. Economie is niet echt een exacte wetenschap, maar meer een gedragswetenschap. Vanuit gecombineerd onderzoek van psychologen, filosofen, neurologen en economen ontstaat meer inzicht hoe we reageren op speculatieve bubbels, krachs en Zwarte Zwanen.

Dit boek legt de focus op risico’s in de institutionele sector. Aan de hand van Q&A’s en stellingen, wordt deze problematiek beknopt behandeld. Het is bedoeld voor pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen, consultants en banken, maar ook voor ieder die hier meer van wil weten.

Frits Bosch

 

Frits Bosch is macro-econoom (Universiteit van Amsterdam); hij was in diverse beleggingsfuncties werkzaam bij VNO, ABN, Wereldhave en GIM. Hij startte in 1992 Bureau Bosch asset consultancy, adviseur van institutionele partijen. Sinds 2011 is hij partner van DutchInvestor in Amsterdam. Hij heeft diverse artikelen, gidsen en boeken op zijn naam staan, waaronder Risico als obsessie (2010, zie www.risicoalsobsessie.nl).